Marek Smołka – Naprawa i Konserwacja Sprzętu Laboratoryjnego

Od 30 lat firma świadczy usługi wykonując naprawy oraz przeglądy serwisowe sprzętu analitycznego m.in. firm Varian ob. Agillent, Carl Zeiss Jena obecnie Analityk Jena, CEM, Freiberger Presisions Mechanic, Electroapparaten Werke Berlin i inne.

Inżynier serwisowy Marek Smołka posiada niezbędne certyfikaty odbytych szkoleń obejmujących obsługę techniczną, informatyczną programów sterujących a także nadających uprawnienia do przeprowadzania testów walidacyjnych wymaganych w laboratoriach posiadających akredytację.

Długoletnia praktyka oraz kompleksowe podejście do wymogów klientów daje gwarancję najwyższego standardu serwisu jak również satysfakcję z kooperacji za każdym razem.

Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisowych w laboratoriach w Polsce, na Białorusi, Ukrainie, Estonii, Litwie, Łotwie sprawia, że jakość doradztwa jest na najwyższym poziomie.

Nasze usługi wykonujemy z pełnym zaangażowaniem ponieważ naszym celem jest realizacja oczekiwań naszych klientów. Dajemy Państwu pełne wsparcie dzięki profesjonalnej oraz szybkiej obsłudze w rozwiązaniu każdego problemu.

W trosce o sprawne działanie Państwa sprzętu i nieprzerwaną pracę aparatury laboratoryjnej oferujemy kompleksowy serwis urządzeń wielu producentów:

 • urządzeń do analizy spektralnej w tym rentgenowskich spektrometrów fluorescencyjnych,
 • spektrofotometrów absorpcji atomowej ASA, UV-vis, NIR oraz FT-IR, ICP-OES oraz ICP-MS,
 • systemów do uwalniania substancji czynnej produktów farmaceutycznych,
 • analizatorów TOC,
 • systemów mikrofalowego przygotowania próbek.

W naszej firmie inżynier serwisowy Marek Smołka otacza opieką techniczną  i merytoryczną aparaturę analityczną, stosując najwyższe standardy jakości w:

 • placówkach zdrowia
 • w farmacji
 • laboratoriach naukowo-badawczych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • inspektoratach ochrony środowiska
 • przemyśle.

Klientom, którzy korzystają z naszego serwisu sprzętu analitycznego w laboratoriach  zapewniamy szybką reakcję na wezwanie oraz fachowe wykonanie prac naprawczych.

Zapraszam do kontaktu:

Telefon: 601 292 850
Mail: kontakt@mareksmolka.pl

NASZE USŁUGI

Inżynier serwisowy Marek Smołka posiada bogate doświadczenie w obsłudze i naprawie sprzętu laboratoryjnego poniższych firm:

ANALITYK JENA d. CARL ZEISS JENA

urządzenia do analizy spektralnej w tym rentgenowskie spektrometry fluorescencyjne

VARIAN

Chromatografia cieczowa
Chromatografia gazowa
Spektrofotometry absorpcji atomowej
Spektrofotometry UV-Vis
Spektrofotometry NIR oraz FT-IR
Spektrometry ICP-OES oraz ICP-MS
Systemy do uwalniania substancji czynnej produktów farmaceutycznych

TELEDYNE INSTRUMENTS Tekmar

Analizatory TOC
Spektrometry ICP-OES

CEM

systemy mikrofalowego przygotowania próbek