NASZE USŁUGI

Inżynier serwisowy Marek Smołka posiada bogate doświadczenie w obsłudze i naprawie sprzętu laboratoryjnego poniższych firm:

ANALITYK JENA d. CARL ZEISS JENA

urządzenia do analizy spektralnej w tym rentgenowskie spektrometry fluorescencyjne

VARIAN

Chromatografia cieczowa
Chromatografia gazowa
Spektrofotometry absorpcji atomowej
Spektrofotometry UV-Vis
Spektrofotometry NIR oraz FT-IR
Spektrometry ICP-OES oraz ICP-MS
Systemy do uwalniania substancji czynnej produktów farmaceutycznych

TELEDYNE INSTRUMENTS Tekmar

Analizatory TOC
Spektrometry ICP-OES

CEM

systemy mikrofalowego przygotowania próbek