Dla kogo pracujemy?

W naszej firmie inżynier serwisowy Marek Smołka otacza opieka techniczną  i merytoryczną aparaturę analityczną, stosując najwyższe standardy jakości w:

Placówkach zdrowia

W farmacji

Laboratoriach naukowo-badawczych

Stacjach sanitarno-epidemiologicznych

Inspektoratach ochrony środowiska

Przemyśle

Zapraszam do kontaktu!

Inżynier serwisowy Marek Smołka